Mục tiêu của bài viết này là để bạn có góc nhìn đa chiều về ngành bảo hiểm,
Những cái được và những cái giá phải trả để theo được ngành bảo hiểm.

Bên cạnh đó bài viết cũng cung cấp thêm cho bạn những kiến thức căn bản nhất để bạn hiểu rõ cuộc chơi bạn định bước vào sẽ có những gì
và gợi mở cho các bạn lựa chọn phù hợp và khôn ngoan nhất.

định hướng nghề nghiệp ngành bảo hiểm

Kết thúc bài viết này, các bạn sẽ trang bị cho bản thân mình:

 • Hiểu ngành bảo hiểm là gì trong nhiều khía cạnh của cuộc sống
 • Những cái được và những cái mất của ngành bảo hiểm
 • Những kiến thức khái quát về ngành để bạn hiểu rõ cuộc chơi bạn định bước vào
 • Xác định được bản thân mình có phù hợp để phát triển lâu dài với ngành bảo hiểm hay không

Ngành Bảo Hiểm Là Gì ?

Ngành Bảo hiểm (tiếng Anh là Insurance) là ngành học về tài chính ngân hàng và có kiến thức chuyên sâu về bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên môn về quản lý, tổ chức tài chính và bảo hiểm.

Bảo hiểm là phương thức bảo vệ trước những tổn thất tài chính. Đó là hình thức quản lý rủi ro, chủ yếu được sử dụng để bảo hiểm cho những rủi ro ngẫu nhiên hoặc tổn thất có thể xảy ra. Một doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm được gọi là nhà bảo hiểm, công ty bảo hiểm.

Rủi ro là thứ luôn tiềm ẩn ở mọi nơi, mọi lúc và bảo hiểm chính là công cụ giúp bạn kiểm soát rủi ro tốt nhất hiện nay.

ngành bảo hiểm là gì
ngành bảo hiểm là gì

Liệu Bạn Có Thật Sự Đam Mê Với Ngành Bảo Hiểm Không ?

Có thể bạn đang quan tâm và có hứng thú với ngành bảo hiểm.

Tuy nhiên, ngành bảo hiểm có thật sự là đam mê của bạn để theo lâu dài.

Hãy xem video này để hiểu đam mê thật sự là gì và cách để đi tìm được đam mê.

Những Thứ Cơ Bản Về Ngành Bảo Hiểm

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức và quản lý nhằm thỏa mãn các nhu cầu vật chất ổn định cuộc sống của người lao động và gia đình họ khi gặp những rủi ro làm giảm hoặc mất khả năng lao động. Hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội: Theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Công ước Giơnevơ năm 1952

 • Chăm sóc y tế;
 • Trợ cấp ốm đau;
 • Trợ cấp thất nghiệp;
 • Trợ cấp tuổi già;
 • Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;
 • Trợ cấp gia đình;
 • Trợ cấp sinh sản;
 • Trợ cấp tàn phế;
 • Trợ cấp cho người bị mất người nuôi dưỡng.

Ở Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện 7 chế độ

 • Bảo hiểm thất nghiệp
 • Trợ cấp ốm đau
 • Trợ cấp thai sản
 • Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
 • Trợ cấp hưu trí
 • Trợ cấp tử tuất
 • Bảo hiểm y tế
các chế độ bảo hiểm
các chế độ bảo hiểm

Cơ chế hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội: Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội

 • Người sử dụng lao động đóng góp
 • Người lao động đóng góp một phần tiền lương của mình;thu từ các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
 • Nhà nước đóng góp và hỗ trợ

Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội – Chi các khoản trợ cấp và chi phí cho người tham gia bảo hiểm xã hội trong các trường hợp:

 • Gặp phải các biến cố đã quy định trong chế độ bảo hiểm xã hội
 • Người được bảo hiểm là thành viên của bảo hiểm xã hội
 • Đóng bảo hiểm xã hội đều đặn
 • Chi khác: chi quản lý, nộp bảo hiểm y tế theo quy định, chi hoa hồng đại lý

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là các quan hệ kinh tế gắn liền với việc huy động các nguồn tài lực từ sự đóng góp của những người tham gia bảo hiểm để hình thành quỹ bảo hiểm, và sử dụng quỹ để thanh toán các chi phí khám chữa bệnh cho người được bảo hiểm khi ốm đau.Đặc điểm của bảo hiểm y tế

 • Vừa mang tính chất bồi hoàn, vừa mang tính chất không bồi hoàn
 • Quá trình phân phối quỹ bảo hiểm y tế gắn chặt với chức năng giám đốc bằng đồng tiền đối với mục đích tạo lập và sử dụng quỹ

Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm y tế:

 • Vì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm và bảo đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng;
 • Chỉ bảo hiểm cho những rủi ro không lường trước được, không bảo hiểm những rủi ro chắc chắn sẽ xảy ra hoặc đã xảy ra;
 • Hoạt động dựa trên nguyên tắc số đông bù số ít.

Đối tượng của bảo hiểm y tế là sức khỏe của người được bảo hiểm (rủi ro ốm đau, bệnh tật,…).

Hình thức của bảo hiểm y tế:

 • Bảo hiểm y tế bắt buộc
 • Bảo hiểm y tế tự nguyện

Phạm vi của bảo hiểm y tế:

 • Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội của mọi quốc gia trên thế giới do chính phủ tổ chức thực hiện, nhằm huy động sự đóng góp của mọi tầng lớp trong xã hội để thanh toán chi phí y tế cho người tham gia bảo hiểm
 • Người tham gia bảo hiểm y tế khi gặp rủi ro về sức khỏe được thanh toán chi phí khám chữa bệnh với nhiều mức khác nhau tại các cơ sở y tế
 • Một số loại bệnh mà người đến khám bệnh được ngân sách nhà nước đài thọ theo quy định; cơ quan bảo hiểm y tế không phải chi trả trong trường hợp này

Cơ chế hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế: Hình thành quỹ bảo hiểm y tế:

 • Ngân sách nhà nước cấp
 • Tài trợ của các tổ chức xã hội, từ thiện
 • Phí bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm, đối với người nghỉ hưu, mất sức: do bảo hiểm xã hội đóng góp
 • Phí bảo hiểm của tổ chức sử dụng người lao động

Sử dụng quỹ bảo hiểm y tế:

 • Thanh toán chi phí y tế cho người tham gia bảo hiểm theo định mức
 • Chi dự trữ, dự phòng
 • Chi cho đề phòng hạn chế tổn thất
 • Chi phí quản lý
 • Chi trợ giúp cho hoạt động nâng cấp các cơ sở y tế

Bảo hiểm kinh doanh

Trên góc độ tài chính, bảo hiểm kinh doanh là một hoạt động dịch vụ tài chính nhằm phân phối lại những tổn thất khi rủi ro xảy ra. Trên góc độ pháp lý, bảo hiểm kinh doanh thực chất là một bản cam kết mà một bên đồng ý bồi thường cho bên kia khi gặp rủi ro nếu bên kia đóng phí bảo hiểm. Do đó, bảo hiểm kinh doanh là các quan hệ kinh tế gắn liền với việc huy động các nguồn tài chính thông qua sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.

Đặc điểm của bảo hiểm kinh doanh:

 • Người tham gia bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm
 • Là một biện pháp hiệu quả nhất cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an toàn với đời sống cộng đồng

Nguyên tắc của bảo hiểm kinh doanh:

 • Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm cũng như doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
 • Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh doanh
 • Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tuân theo luật pháp quy định cho doanh nghiệp nói chung, và cho doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng
 • Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc lấy số đông bù số ít
 • Doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ nguyên tắc an toàn tài chính

Hình thức của bảo hiểm kinh doanh:

Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm

 1. Bảo hiểm tài sản:
  • Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
  • Bảo hiểm thân tàu, thuyền, ô tô,…
  • Bảo hiểm hỏa hoạn
 2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
 3. Bảo hiểm con người
 4. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động:
  • Bảo hiểm nhân thọ
  • Bảo hiểm phi nhân thọ

Căn cứ vào tính chất hoạt động:

 1. Bảo hiểm tự nguyện
 2. Bảo hiểm bắt buộc

Cơ chế, phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm kinh doanh: Cơ chế hình thành quỹ bảo hiểm kinh doanh

 • Vốn kinh doanh
 • Doanh thu và thu nhập

Phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm kinh doanh

 • Ký quỹ
 • Quỹ dự trữ bắt buộc
 • Bồi thường tổn thất và trả tiền bảo hiểm
 • Dự phòng nghiệp vụ
 • Nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước
 • Chế độ phân phối lợi nhuận

Học Ngành Bảo Hiểm Ở Đâu ?

Bạn không biết để giỏi trong ngành bảo hiểm thì nên học ở đâu? Học trường đại học hay học ở trường cao đẳng,…

Bạn hãy xem video này:

Bạn có thể tham khảo thêm video này:

Làm Sao Để Xây Dựng Con Đường Sự Nghiệp Trong Ngành

Cách Chọn Ngành Nghề Chuẩn

3 tiêu chí để giúp bạn chọn ngành nghề chuẩn:

Nếu sau khi đọc xong bài viết, bạn vẫn còn nhiều băn khoăn và chưa chắc chắn mình có phù hợp với ngành bảo hiểm hay không, hãy tìm hiểu về công nghệ Sinh trắc vân tay CAD

CAD – Sinh trắc học dấu vân tay của anh Nguyễn Hữu Trí sẽ giúp bạn:

 • Khai phá bản thân: tìm ra được ĐIỂM ĐẶC BIỆT của TÍNH CÁCH và TIỀM NĂNG não bộ
 • Giúp các bạn KHÁM PHÁ NHANH HƠN điểm mạnh bẩm sinh – điểm yếu cố hữu – ƯU THẾ CẠNH TRANH trong công việc
 • Tìm ra cho mình PHƯƠNG PHÁP làm việc theo đúng SỞ TRƯỜNG
 • Khám phá về 8 loại hình thông minh và biết mình sở hữu loại nào
 • Nắm bắt thiên hướng phát triển

Nguồn tham khảo:

 • https://trangedu.com/nganh/bao-hiem/
 • https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3o_hi%E1%BB%83m

Bài viết này sẽ LIÊN TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT nội dung hằng tuần.

Hãy để lại đánh giá của bạn để bài viết được cải thiện nhé !!!

5 / 5. Lượt bình chọn: 1

Không có đánh giá nào! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.